Hospitality omvat alle bedrijven die zich bezighouden met de ontvangst van gasten. Hierbij kun je denken aan hotels, restaurants, cafés, cateringbedrijven, congreswezen etc. Hospitality is zeker niet alleen voor de horeca. Steeds meer bedrijven besteden aandacht aan klantbeleving, niet zo zeer in hospitality maar in customer relationship. Klantbinding creëren staat steeds vaker hoog op de agenda. Omdat de hospitality sector zo breed is, zijn er veel verschillende carrière mogelijkheden. Om succesvol te worden in deze sector heb je bepaalde kwaliteiten en eigenschappen nodig waar werkgevers naar op zoek zijn en die klanten verwachten.

Via deze test kom je erachter in welke mate jouw eigenschappen overeenkomen met die eigenschappen die in hospitality essentieel zijn. De test bestaat uit 90 stellingen. Geef bij elke stelling aan in hoeverre deze bij jouw past door dit aan te geven op een 5-punts schaal, waarbij 1 staat voor ‘past helemaal niet bij mij’ en 5 ‘past helemaal bij mij’.

Denk niet te lang na over je antwoord. Je eerste reactie op elke vraag is meestal betrouwbaarder dan een lang doordacht antwoord. Hoe betrouwbaarder jij de vragen invult, hoe beter de resultaten weergeven welke eigenschappen jij bezit en waar jij eventueel nog aan kunt werken of je in kunt ontwikkelen. Ben je er bovendien van bewust dat er geen goede of foute antwoorden zijn. In persoonlijkheid bestaat er geen ‘goed’ of ‘fout’, elke eigenschap komt in bepaalde situaties van pas (kracht) en is minder gunstig in andere omstandigheden (valkuil).

Veel succes!

(1) Ik ben in staat om te improviseren bij onverwachte situaties

Past helemaal niet bij mij
Past helemaal bij mij

(2) Ik heb er geen moeite mee om opdrachten binnen een vastgestelde tijd af te ronden

Past helemaal niet bij mij
Past helemaal bij mij

(3) Ik volg gestelde regels altijd op

Past helemaal niet bij mij
Past helemaal bij mij

(4) Ik heb soms het gevoel dat samen met anderen werken me afremt

Past helemaal niet bij mij
Past helemaal bij mij

(5) Ik begin uit mezelf nieuwe activiteiten

Past helemaal niet bij mij
Past helemaal bij mij

(6) Als de klant iets vraagt weet ik precies wat de klant bedoeld, doorvragen is hierdoor niet nodig

Past helemaal niet bij mij
Past helemaal bij mij

(7) Ik kan eenvoudig het overzicht bewaren in mijn werkzaamheden

Past helemaal niet bij mij
Past helemaal bij mij

(8) Ik richt me vooral op het grote geheel

Past helemaal niet bij mij
Past helemaal bij mij

(9) Het komt wel eens voor dat iemand me verkeerd begrijpt

Past helemaal niet bij mij
Past helemaal bij mij

(10) Ik vind het prima om variërende werktijden te hebben

Past helemaal niet bij mij
Past helemaal bij mij

(11) Mijn functioneren is niet optimaal als ik onder druk sta van een deadline

Past helemaal niet bij mij
Past helemaal bij mij

(12) Procedures volg ik stap voor stap

Past helemaal niet bij mij
Past helemaal bij mij

(13) Ik bespreek liever ideeën en oplossingen met anderen dan dat ik er alleen over moet nadenken

Past helemaal niet bij mij
Past helemaal bij mij

(14) Vooruitdenken vind ik lastig

Past helemaal niet bij mij
Past helemaal bij mij

(15) Ik los klachten van een klant altijd direct op, ook als iemand anders de klacht veroorzaakt heeft

Past helemaal niet bij mij
Past helemaal bij mij

(16) Als het aantal werkzaamheden toeneemt dan verlies ik wel eens het overzicht

Past helemaal niet bij mij
Past helemaal bij mij

(17) Ik werk precies en ordelijk

Past helemaal niet bij mij
Past helemaal bij mij

(18) Ik vind het lastig om zaken te zien vanuit het standpunt van iemand anders

Past helemaal niet bij mij
Past helemaal bij mij

(19) Ik kan afwijken van mijn voorgenomen (privé) plannen als het werk hier om vraagt

Past helemaal niet bij mij
Past helemaal bij mij

(20) Als ik het druk heb word ik zenuwachtig

Past helemaal niet bij mij
Past helemaal bij mij

(21) Ik hou me aan een regel ook als ik het er niet mee eens ben

Past helemaal niet bij mij
Past helemaal bij mij

(22) Werken in een team geeft mij energie

Past helemaal niet bij mij
Past helemaal bij mij

(23) Ik kom vaak uit eigen beweging met een nieuw plan of een nieuw oplossing

Past helemaal niet bij mij
Past helemaal bij mij

(24) Zonder het te vragen, kan ik aan de klant zien of alles naar wens is

Past helemaal niet bij mij
Past helemaal bij mij

(25) Ik kan verschillende taken gelijktijdig aanpakken

Past helemaal niet bij mij
Past helemaal bij mij

(26) Ik besteed aandacht aan details

Past helemaal niet bij mij
Past helemaal bij mij

(27) Ik kan het aan iemand zien als deze persoon me niet begrepen heeft

Past helemaal niet bij mij
Past helemaal bij mij

(28) Ik werk het liefst op vaste tijden

Past helemaal niet bij mij
Past helemaal bij mij

(29) Persoonlijke problemen hebben invloed op mijn werk

Past helemaal niet bij mij
Past helemaal bij mij

(30) Ik klaag vaak over procedures en regels

Past helemaal niet bij mij
Past helemaal bij mij

(31) Ik maak me zorgen dat ik mezelf voor gek zet als ik van mezelf laat horen in een groep

Past helemaal niet bij mij
Past helemaal bij mij

(32) Ik vind het prettig als iemand mij vertelt wat en wanneer ik iets moet doen

Past helemaal niet bij mij
Past helemaal bij mij

(33) Ik doe mijn best om de wens van de klant te achterhalen, ook als de klant deze niet expliciet vertelt

Past helemaal niet bij mij
Past helemaal bij mij

(34) Meerdere taken tegelijk uitvoeren vind ik lastig

Past helemaal niet bij mij
Past helemaal bij mij

(35) Ik werk altijd heel nauwkeurig

Past helemaal niet bij mij
Past helemaal bij mij

(36) Als ik met mensen praat let ik op hun lichaamstaal

Past helemaal niet bij mij
Past helemaal bij mij

(37) Ik ben bereid om over te werken of te werken buiten normale werktijden

Past helemaal niet bij mij
Past helemaal bij mij

(38) Als de werkdruk hoog is bewaar ik het overzicht

Past helemaal niet bij mij
Past helemaal bij mij

(39) Het is niet erg om de regels te overtreden als niemand het merkt

Past helemaal niet bij mij
Past helemaal bij mij

(40) Ik word niet boos als iemand me wijst op een gemaakte fout

Past helemaal niet bij mij
Past helemaal bij mij

(41) Ik neem taken op mij zonder dat dit gevraagd wordt

Past helemaal niet bij mij
Past helemaal bij mij

(42) Als de klanten iets wensen geef ik duidelijk aan wat de (on)mogelijkheden zijn

Past helemaal niet bij mij
Past helemaal bij mij

(43) Ik ben in staat prioriteiten te stellen

Past helemaal niet bij mij
Past helemaal bij mij

(44) Een onbelangrijk detail bestaat in mijn ogen niet

Past helemaal niet bij mij
Past helemaal bij mij

(45) Als ik weet wat iemand wil zeggen dan maak ik de zin voor hem/haar af

Past helemaal niet bij mij
Past helemaal bij mij

(46) Ik pas me snel aan een nieuwe situatie aan

Past helemaal niet bij mij
Past helemaal bij mij

(47) Als ik het druk heb komt het wel eens voor dat ik onaardig doe tegen anderen

Past helemaal niet bij mij
Past helemaal bij mij

(48) Ik vind het vervelend als ik volgens vaste regels en procedures moet werken

Past helemaal niet bij mij
Past helemaal bij mij

(49) Als iemand iets doet dat me dwars zit kan ik dit op een kalme en constructieve manier aangeven

Past helemaal niet bij mij
Past helemaal bij mij

(50) Als ik een idee heb hoe een proces of project beter kan, dan draag ik dit aan

Past helemaal niet bij mij
Past helemaal bij mij

(51) Ik neem verantwoordelijkheid voor de geleverde diensten en met name voor gemaakte fouten

Past helemaal niet bij mij
Past helemaal bij mij

(52) Ik kan chaotisch zijn

Past helemaal niet bij mij
Past helemaal bij mij

(53) In routinematig werk kunnen wel eens fouten sluipen

Past helemaal niet bij mij
Past helemaal bij mij

(54) Ik vraag door als ik iemand niet helemaal begrepen heb

Past helemaal niet bij mij
Past helemaal bij mij

(55) Ik vind het vervelend om iets te doen waar ik niet vertrouwd mee ben

Past helemaal niet bij mij
Past helemaal bij mij

(56) Bij grote drukte ben ik in staat om harder te werken

Past helemaal niet bij mij
Past helemaal bij mij

(57) Vastgestelde regels die veel werk opleveren probeer ik te vermijden

Past helemaal niet bij mij
Past helemaal bij mij

(58) Mijn motto is: ‘als je iets goed wil doen, moet je het zelf doen’

Past helemaal niet bij mij
Past helemaal bij mij

(59) Anderen kunnen beter problemen oplossen dan ik

Past helemaal niet bij mij
Past helemaal bij mij

(60) Ik toon begrip voor de wensen en belangen van de klant

Past helemaal niet bij mij
Past helemaal bij mij

(61) Ik raak niet vaak iets kwijt omdat ik voor alles een vaste plek heb

Past helemaal niet bij mij
Past helemaal bij mij

(62) Collega’s omschrijven mij als slordig

Past helemaal niet bij mij
Past helemaal bij mij

(63) Ik onderbreek anderen wel eens als ik iets interessants toe te voegen heb

Past helemaal niet bij mij
Past helemaal bij mij

(64) Ik vind het prima als ik op het laatste moment hoor dat ik iets anders moet doen

Past helemaal niet bij mij
Past helemaal bij mij

(65) Ik vind het niet prettig om onder tijdsdruk te werken

Past helemaal niet bij mij
Past helemaal bij mij

(66) Ik vind het moeilijk om me aan regels en procedures te houden

Past helemaal niet bij mij
Past helemaal bij mij

(67) Ook al is een idee helder in mijn hoofd, ik vind het lastig om dit aan anderen over te brengen

Past helemaal niet bij mij
Past helemaal bij mij

(68) Ik denk graag mee bij het oplossen van problemen

Past helemaal niet bij mij
Past helemaal bij mij

(69) Anderen omschrijven mij als een hulpvaardig persoon

Past helemaal niet bij mij
Past helemaal bij mij

(70) Ik vergeet wel eens dingen omdat ik geen vaste routines heb

Past helemaal niet bij mij
Past helemaal bij mij

(71) Ik ben opmerkzaam ten aanzien van kleinigheden

Past helemaal niet bij mij
Past helemaal bij mij

(72) Ik kan goed doorgronden wat de vraag of het probleem van de klant is, door het stellen van de juiste vragen

Past helemaal niet bij mij
Past helemaal bij mij

(73) Ik moet vaak wennen aan een nieuwe omgeving

Past helemaal niet bij mij
Past helemaal bij mij

(74) Ik haal deadlines door onverstoorbaar door te werken

Past helemaal niet bij mij
Past helemaal bij mij

(75) Ik heb er geen probleem mee om me aan regels te houden

Past helemaal niet bij mij
Past helemaal bij mij

(76) Ook al heb ik een duidelijke mening of idee, ik sta open voor andere suggesties

Past helemaal niet bij mij
Past helemaal bij mij

(77) Ik neem initiatief om iets voor elkaar te krijgen

Past helemaal niet bij mij
Past helemaal bij mij

(78) Ik luister goed naar de wensen, problemen, klachten van de klant

Past helemaal niet bij mij
Past helemaal bij mij

(79) Als ik een opdracht krijg, begin ik er aan zonder een plan van aanpak te maken

Past helemaal niet bij mij
Past helemaal bij mij

(80) In stressvolle omstandigheden let ik minder op mijn nauwkeurigheid

Past helemaal niet bij mij
Past helemaal bij mij

(81) Als de klant aan het praten is, ben ik in mijn hoofd al bezig met het antwoord dat ik ga geven

Past helemaal niet bij mij
Past helemaal bij mij

(82) Ik vind het vervelend als ik onverwacht langer dan normaal moet werken

Past helemaal niet bij mij
Past helemaal bij mij

(83) Ik ben in staat om prioriteiten te stellen

Past helemaal niet bij mij
Past helemaal bij mij

(84) Ik volg instructies nauwgezet op

Past helemaal niet bij mij
Past helemaal bij mij

(85) In gesprekken met teamleden ben ik vaak het meest aan het woord

Past helemaal niet bij mij
Past helemaal bij mij

(86) Ik ben actief betrokken en neem het woord bij discussies en besprekingen

Past helemaal niet bij mij
Past helemaal bij mij

(87) Ik neem de klant serieus en blijft rustig ook wanneer deze ontevreden reageert

Past helemaal niet bij mij
Past helemaal bij mij

(88) Ik stel graag procedures vast, als deze er nog niet zijn

Past helemaal niet bij mij
Past helemaal bij mij

(89) Ik ben accuraat en werk foutloos

Past helemaal niet bij mij
Past helemaal bij mij

(90) Ik heb er wel eens moeite mee om mijn gedachten in woorden uit te drukken

Past helemaal niet bij mij
Past helemaal bij mij

Controleer of alle stellingen zijn beantwoord en klik op de "Verstuur" knop om de test af te ronden en een rapport te ontvangen.