Uit jarenlang psychologisch onderzoek blijken er vijf algemene thema’s te zijn waarmee je iemands persoonlijkheid kunt beschrijven: de zogenoemde Big Five. Het Big Five model is uitgebreid en wereldwijd onderzocht en geeft een concrete samenvatting van de bouwstenen van iemands persoonlijkheid. De kracht van dit model ligt in snelheid en gemak.

Deze test maakt gebruik van het Big Five model om het persoonlijkheidsprofiel van iemand te bepalen omdat dit een accurate, overzichtelijke en snelle manier is om de hoofdonderdelen van iemands persoonlijkheid in kaart te brengen.

De vijf persoonlijkheidsdimensies zijn: Extraversie, Vriendelijkheid, Openheid, Zorgvuldigheid en Emotionele Stabiliteit. Elke dimensie bestaat uit diverse gedragingen en eigenschappen die met elkaar samenhangen. Iedere persoonlijkheid bevat een bepaalde mate van elke dimensie en de combinatie van alle dimensies bepaald hoe iemands persoonlijkheid in elkaar zit. Gedrag aan de hoge kant van een dimensie is tegenovergesteld aan het gedrag aan de lage kant van diezelfde dimensie.

Deze persoonlijkheidstest geeft inzicht in de vijf hoofddimensies van persoonlijkheid. Dit inzicht kan gebruikt worden om jezelf beter te leren kennen en te begrijpen hoe jij als persoon in elkaar zit. Dit kan voor een werksituatie, in een relatie of welke andere sociale situatie dan ook, van belang zijn.

De test bestaat uit 40 opgaven en brengt alle vijf de dimensies uit de Big Five in beeld. Per opgave worden twee eigenschappen of beweringen gepresenteerd. Kies bij elke opgave welke van de twee eigenschappen of beweringen het best bij jouw past. Dit kun je doen door het bolletje te verplaatsen. Zet je het bolletje in het midden dan geef je hiermee aan dat beide eigenschappen evenveel bij jou passen of dat geen van beide eigenschappen meer uitgesproken bij jou aanwezig is.

Ben je ervan bewust dat deze test geen waardeoordeel geeft: er zijn geen goede of foute antwoorden. Dit komt omdat er geen ‘goede’ of ‘foute’ persoonlijkheid bestaat: je bent wie je bent, met de eigenschappen die daarbij horen. Probeer de opgaven zo eerlijk mogelijk te beantwoorden om een zo correct mogelijk beeld te krijgen.

Veel succes!

gereserveerd en verlegen
open en spraakzaam
relaxed, blijf kalm onder druk
zelfkritiek
flexibel en informeel
gestructureerd
vertrouw op mezelf, onafhankelijk
empathisch
risico’s vermijden
vraagtekens zetten bij de huidige toestand, uitdagen
groot zelfvertrouwen
hou niet van het maken van grote en belangrijke beslissingen
multitasken
gedetailleerd en kwaliteitsbewust
dominant
teamspeler
voorzichtig met verandering
veel verschillende interesses
lange tijd kunnen concentreren op dezelfde taak
competitief, enthousiast en overtuigend
functioneel
plannen en prognoses maken
individualist
op zoek naar overeenstemming
liever aanpassen dan zelf nieuwe dingen bedenken
voorstander van verandering
voorkeur voor een kalme omgeving
geniet van een hoog werktempo en diversiteit aan taken op het werk
besluitvaardig
gevoelens van onrust als de druk toeneemt
vastberaden
tolerant
conservatief en serieus
idealistisch
hou niet van in het middelpunt staan en aandacht
geniet van gezelschap
optimistisch
tevreden met wat ik heb
focus op de grote lijn
betrouwbaar en efficiënt
gehoorzaam aan zakelijke methodes
creatieve denker, probleemoplosser
gevoel van geremdheid in groepen
sociaal actief en energiek
de leiding te nemen
licht pessimistisch
kan goed omgaan met een hectische omgeving
volhardend en plichtmatig
kan met kantoorpolitiek overweg
geduldig en democratisch
geen natuurlijk talentvolle spreker
impulsief en indiscreet
opkomen voor mezelf
bezorgd bij verandering of het onverwachte
zonder structuur
mezelf inspannen
kan eenvoudig met obstakels omgaan
anderen corrigeren is lastig
praktisch
onconventioneel en intellectueel
kan prima omgaan met het onverwachte
temperamentvol
hou niet van administratieve taken
toegewijd aan het werk
ongeduldig bij ‘zwakkere’ personen
soms te soft en bescheiden
met beide benen op de grond
neem risico’s
overwegen en reflecteren
hou van aandacht en erkenning
strategisch
gebrand om doelen te bereiken
moeilijke en niet-populaire beslissingen nemen
vriendelijk en gul
regels, richtlijnen en procedures volgen
snelle denker, improviseren
berekenend
lang concentreren om een lange, routinematige taak uit te voeren is lastig
dingen op mijn manier willen doen
nerveus bij het geven van mijn mening of het presenteren van mijn ideeën

Controleer of je alle vragen hebt ingevuld en klik op de "Verstuur" knop om je resultaat te zien.