Privacyverklaring NeST®

Dit is een website van Next Step Talent Group B.V. Ons vestigingsadres en postadres is Geneindestraat 25, 6301 HC Valkenburg. Het inschrijvingsnummer bij de Kamer van Koophandel is 61279749.
Bij elk bezoek aan onze website herkent onze webserver automatisch alleen je IP adres en niet je e-mailadres.

Bij een bezoek aan onze website bewaren wij:

  • je IP adres, maar niet je e-mailadres, als je een bezoek brengt aan onze webpagina
  • je e-mailadres als je dit aan ons communiceert
  • de domeinnaam van andere sites die je geraadpleegd hebt om naar onze site te gaan
  • alle informatie met betrekking tot de pagina’s die je op onze site geraadpleegd hebt
  • eventueel gegenereerde PDF rapportage-bestanden

Deze informatie wordt gebruikt:

  • om de inhoud van onze website te verbeteren
  • om de inhoud en de lay-out van onze pagina’s te individualiseren voor elke individuele bezoeker

De informatie wordt alleen intern gebruikt en wordt niet doorgegeven aan andere organisaties voor commerciële doeleinden.

Cookies

Op deze site gebruiken we cookies (Een cookie is een klein bestand dat verstuurd wordt door een internetserver en dat zich op de vaste schijf van je computer installeert. Dit bestand houdt de sporen bij van de bezochte internetsite en bevat een aantal gegevens over dit bezoek.)

  • om de inhoud en de presentatie van de site aan te passen op basis van uw browsertype of van andere informatie die door de browser verstuurd wordt
  • om informatie te registreren die eigen is aan jou, zoals de webpagina’s die je geraadpleegd hebt om naar onze site te gaan

Veiligheid

Als wij je gegevens overdragen of ontvangen op onze website, gebruiken wij altijd de coderingstechnologieën die erkend worden als gangbare standaarden binnen de IT-sector. Wij hebben de nodige veiligheidsmaatregelen ingevoerd om het verlies, het onrechtmatig gebruik of de wijziging te voorkomen van informatie die wij ontvangen op onze site.

Contact

Als je wenst te reageren op ons privacy beleid of als je vindt dat onze site niet in overeenstemming is met ons privacy beleid, kun je contact met ons opnemen per e-mail: support@nextsteptalent.nl of via het eerder vermelde adres.