Deze test laat zien in welke mate jij de 4 basisstijlen van leidinggeven ontwikkeld hebt. Daarnaast kun je zien of er sprake is van een eventuele stijlvoorkeur. Bovendien krijg je inzicht in welke aspecten van je leiderschap je verder kunt ontwikkelen.

Hieronder volgen een aantal stellingen. Kies op een schaal van 1 t/m 5 in welke mate de stelling bij jou past.

(1) Ik geef duidelijke uitleg aan nieuwe medewerkers en demonstreer indien nodig.

Past helemaal niet bij mij
Past helemaal bij mij
 

(2) Wij hebben afspraken gemaakt over samenwerken, de manier waarop we feedback geven en hoe we met elkaar omgaan. Voor mijzelf gelden dezelfde regels als voor mijn medewerkers.

Past helemaal niet bij mij
Past helemaal bij mij
 

(3) Ik besteed aandacht aan verjaardagen van medewerkers of speciale gebeurtenissen.

Past helemaal niet bij mij
Past helemaal bij mij
 

(4) Ik verwacht van mijn medewerkers een hoge mate van zelfstandigheid. Mochten er problemen zijn dan hoor ik het wel.

Past helemaal niet bij mij
Past helemaal bij mij
 

(5) Ik besteed niet veel tijd aan persoonlijke zaken van mijn medewerkers. Ik zeg hier wat van als dit ten koste gaat van het werk.

Past helemaal niet bij mij
Past helemaal bij mij
 

(6) Ideeën en initiatieven van medewerkers juich ik toe. Ik wil deze wel eerst met ze bespreken, om nadelige gevolgen zo veel mogelijk te voorkomen.

Past helemaal niet bij mij
Past helemaal bij mij
 

(7) Ik vind een goede sfeer in het team belangrijk. Hier besteed ik dan ook veel aandacht aan.

Past helemaal niet bij mij
Past helemaal bij mij
 

(8) Taken die ik graag zelf doe, delegeer ik bewust aan medewerkers die dit aankunnen.

Past helemaal niet bij mij
Past helemaal bij mij
 

(9) Om medewerkers goed te kunnen laten presteren, zal ik wel duidelijk moeten zijn in wat ik van hen verwacht en ook hun werkwijze controleren.

Past helemaal niet bij mij
Past helemaal bij mij
 

(10) Ik bespreek regelmatig mijn eigen functioneren en de wijze waarop ik leidinggeef met mijn medewerkers. Mijn manier van leidinggeven wordt hierdoor effectiever.

Past helemaal niet bij mij
Past helemaal bij mij
 

(11) Het is logisch dat het bedrijf en de klanten voorop staan. Toch hou ik zoveel mogelijk rekening met de belastbaarheid en de werkdruk van iedere medewerker. Het is belangrijk een goede balans hierin te hebben.

Past helemaal niet bij mij
Past helemaal bij mij
 

(12) Ik wil me niet teveel bezighouden met details, dit laat ik aan mijn medewerkers over.

Past helemaal niet bij mij
Past helemaal bij mij
 

(13) Ik wijs mijn medewerkers direct op de dingen die goed en fout gaan. Dit heb ik namelijk snel door.

Past helemaal niet bij mij
Past helemaal bij mij
 

(14) Ik vind het belangrijk dat medewerkers goed op de hoogte zijn. Als het mogelijk is neem ik tips en ideeën van mijn medewerkers over en raadpleeg ik hen voordat ik beslis.

Past helemaal niet bij mij
Past helemaal bij mij
 

(15) Ik geef iedere medewerker veel persoonlijke aandacht en ondersteuning. Daarnaast voer ik regelmatig gesprekken om te ervaren of ze het naar hun zin hebben.

Past helemaal niet bij mij
Past helemaal bij mij
 

(16) Elke medewerker krijgt zoveel mogelijk eigen verantwoordelijkheden en taken. Deze bespreek ik ook regelmatig en ik evalueer de wijze waarop de medewerker functioneert.

Past helemaal niet bij mij
Past helemaal bij mij
 

(17) Ik beslis graag zelf, ik maak weinig tijd voor discussies.

Past helemaal niet bij mij
Past helemaal bij mij
 

(18) Onderlinge conflicten moeten we voorkomen. Als ze zich voordoen moeten ze snel opgelost worden. In zulke gevallen probeer ik irritaties weg te halen en benadruk ik de samenwerking.

Past helemaal niet bij mij
Past helemaal bij mij
 

(19) Wanneer mijn medewerkers tijdelijk minder functioneren of minder gemotiveerd zijn, neem ik ze in bescherming. Ik probeer te achterhalen waar ze mee zitten en wat de oorzaak is via vertrouwelijke gesprekken.

Past helemaal niet bij mij
Past helemaal bij mij
 

(20) Als een competente medewerker een voorstel heeft gedaan dat ik goedkeur dan geef ik hem/haar de verantwoordelijkheid voor de invoering van het voorstel en bemoei ik me er verder nauwelijks mee.

Past helemaal niet bij mij
Past helemaal bij mij
 

(21) Ik vertel medewerkers precies wat ze moeten doen om nieuwe taken goed te kunnen volbrengen en ik volg de verrichtingen op de voet.

Past helemaal niet bij mij
Past helemaal bij mij
 

(22) Ik geef de ruimte aan medewerkers die goede ideeën of voorstellen hebben.

Past helemaal niet bij mij
Past helemaal bij mij
 

(23) Als een medewerker problemen ervaart met een uit te voeren taak dan stimuleer ik de medewerker zelf een oplossing te vinden. Indien nodig geef ik een vrijblijvende suggestie.

Past helemaal niet bij mij
Past helemaal bij mij
 

(24) Elke medewerker is ook verantwoordelijk voor zijn eigen taken. Bij voldoende bekwaamheid is er ruimte voor eigen initiatief en de wijze waarop de taken worden uitgevoerd.

Past helemaal niet bij mij
Past helemaal bij mij
 

Controleer of je alle stellingen hebt beantwoord en klik op de “Verstuur” knop om je resultaat te zien.