Kernwaarden zijn de belangrijkste waarden in ons bedrijf. Je gaat of wil immers via ons gaan werken en de volgende stap in je loopbaan zetten. Daarom zeggen deze kernwaarden ook wat over hoe jij tegenover je werk staat en welke waarden jij belangrijk vindt.

Deze korte test werkt met een 7-punts Likertschaal, dit betekent dat je elke stelling een score van 1 tot en met 7 kan geven. Hoe hoger het punt is dat je geeft, hoe meer de stelling bij je past.

Veel succes!

(1) Ik kom altijd op tijd

mee oneens
mee eens

(2) Ik vind het vervelend om iets te doen waar ik niet vertrouwd mee ben

mee oneens
mee eens

(3) Ik neem het initiatief om dingen voor elkaar te krijgen

mee oneens
mee eens

(4) Ik zal nooit negatief spreken over de organisatie waar ik werk

mee oneens
mee eens

(5) Ik overtref meestal de verwachtingen van anderen

mee oneens
mee eens

(6) Ik houd mij altijd aan mijn woord

mee oneens
mee eens

(7) Ik pas mij snel aan een nieuwe situatie aan

mee oneens
mee eens

(8) Ik denk na over de gevolgen van mijn acties

mee oneens
mee eens

(9) Ik doe graag wat meer voor de organisatie waar ik werk

mee oneens
mee eens

(10) Meer doen dan van mij verwacht wordt, vind ik zonde van mijn tijd.

mee oneens
mee eens

(11) Ik ben iemand die afspraken vergeet

mee oneens
mee eens

(12) Het is prima als mijn dag van te voren onduidelijk is

mee oneens
mee eens

(13) Anderen mensen kunnen vaak beter problemen oplossen dan ik

mee oneens
mee eens

(14) Ik ben graag trots op de organisatie waar ik werk

mee oneens
mee eens

(15) Ik wil mij nog verder verbeteren in mijn werk

mee oneens
mee eens

(16) Ik volg vastgestelde procedures in een organisatie stipt op

mee oneens
mee eens

(17) Ik vind het prima als ik op het laatste moment hoor dat ik iets anders moet doen

mee oneens
mee eens

(18) Ik probeer vaak mee te denken in het oplossen van problemen

mee oneens
mee eens

(19) Ik wil het liefst langere tijd bij een organisatie werken

mee oneens
mee eens

(20) Ik hecht veel belang aan mijn loopbaan

mee oneens
mee eens

(21) Vastgelegde regels die mij veel werk geven probeer ik te omzeilen

mee oneens
mee eens

(22) Ik reageer positief op plotselinge veranderingen

mee oneens
mee eens

(23) Ik wacht bij voorkeur af tot iemand mij vertelt wat ik moet doen

mee oneens
mee eens

(24) Ik ben loyaal aan de organisatie waar ik werk

mee oneens
mee eens

(25) Ik investeer tijd en energie om mijzelf op werkgebied te ontwikkelen

mee oneens
mee eens

(26) Ik volg altijd instructies op

mee oneens
mee eens

(27) Ik moet vaak wennen aan een nieuwe omgeving

mee oneens
mee eens

(28) Ik laat dingen op mij af komen

mee oneens
mee eens

(29) Als het goed is voor de organisatie waar ik werk doe ik ook de vervelende klusjes

mee oneens
mee eens

(30) Ik ben iemand die zich altijd voor de volle honderd procent inzet

mee oneens
mee eens

(31) Ik voldoe graag aan de verwachtingen van anderen

mee oneens
mee eens

(32) Ik ben flexibeler dan anderen

mee oneens
mee eens

(33) Ik kijk wat ik zelf bij kan dragen aan een oplossing en wacht niet op anderen

mee oneens
mee eens

(34) Het maakt mij niet uit voor welke organisatie ik werk

mee oneens
mee eens

(35) Ik ben iemand die presteren belangrijk vind

mee oneens
mee eens

(36) Werk gaat voor plezier

mee oneens
mee eens

(37) Ik heb graag regelmaat in mijn leven

mee oneens
mee eens

(38) Als iets fout gaat, zoek ik meteen naar een oplossing.

mee oneens
mee eens

(39) Ik voelde mij betrokken bij de organisaties waar ik heb gewerkt

mee oneens
mee eens

(40) Ik stel uitdagende doelen voor mijzelf

mee oneens
mee eens

(41) Anderen kunnen altijd op mij rekenen

mee oneens
mee eens

(42) Ik vind het vervelend als ik langer dan normaal moet werken

mee oneens
mee eens

(43) Ik zorg dat ik mogelijke problemen voor ben door tijdig actie te ondernemen

mee oneens
mee eens

(44) Ik zal altijd kiezen voor de organisatie waar ik het meest kan verdienen

mee oneens
mee eens

(45) Zonder extra inspanningen kom ik er ook wel

mee oneens
mee eens

(46) Het is logisch dat ik niet altijd alle afspraken na kan komen

mee oneens
mee eens

(47) Variërende werktijden vind ik prima

mee oneens
mee eens

(48) Ik zie vaak mogelijkheden om zaken te verbeteren

mee oneens
mee eens

(49) Ik vind het vervelend als mensen negatief praten over de organisatie waar ik werk.

mee oneens
mee eens

(50) Ik wil succesvol zijn in alles wat ik doe

mee oneens
mee eens

Controleer of alle stellingen zijn beantwoord en klik op de "Verstuur" knop om je resultaat te zien en je rapport te ontvangen.