Dit onderdeel bestaat uit 10 meerkeuze vragen waarbij jouw kennis op het gebied van veiligheid en gevaarlijke stoffen wordt getoetst.

Bij elke meerkeuze vraag is maar 1 antwoord correct.

Veel succes!

Start test