Met onderstaande opgaven kun je jouw woordenschat testen.

De test bestaat uit 15 zinnen waarbij steeds 1 woord tussen [haken] staat. Wat is de betekenis van dit woord?

Bij elke zin krijg je drie mogelijke antwoordopties. Er is steeds maar 1 antwoord correct.

Veel succes!

Karel is bijzonder [joviaal].

Die directeur wil niet op die [aantijging] ingaan.

Die afdeling is geheel [autonoom].

Die politicus is voor [nivellering] van de inkomens.

Dat is een [militant] persoon.

Zij hebben een [minutieus] onderzoek gedaan.

Een [curieus] verschijnsel.

Tijdens de demonstratie van afgelopen week liepen de [pacifisten] voorop.

Na dat ernstige ongeval had hij last van [hallucinaties].

Door dat incident zijn de [controverses] toegenomen.

Jeroen is erg [inventief].

Via de post ontving ik zijn [dissertatie].

Is het [billijk] als we vragen of hij wil mee betalen aan dat project?

Tijdens die oorlog vond er een ware [exodus] plaats.

In het verkeer moet je goed kunnen [anticiperen].

Controleer of je alle vragen hebt ingevuld en klik op de "Verstuur" knop om je resultaat te zien.